Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

VVM Café "Onderwatergeluid de maat genomen"

Date: 19 September 2018
Time: 17:30 - 20:30
Location: Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht

Net als mensen nemen landdieren hun omgeving met verschillende zintuigen waar. Zien, horen, ruiken en voelen spelen allemaal een rol bij het vinden van de weg, soortgenoten, prooi etcetera. Bij veel zeedieren verloopt de communicatie en navigatie vooral via het gehoor. Immers, het zicht in zee is meestal zeer beperkt. Zeedieren produceren daarom geluid, maar dat geldt ook voor menselijke activiteiten op en in het water. Denk aan het plaatsen van windmolens, zandwinning, gaswinning en scheepvaart. Daarnaast komt geluid voort uit de sonar van marineschepen, seismisch onderzoek en het ploffen van munitie in zee. De impact op dieren van al dit gebiedsvreemde geluid varieert van directe gehoorschade tot verstoring. Dit laatste is het geval indien er geluid wordt geproduceerd rond de frequentie die zij zelf gebruiken.

Het VVM Café op 19 september 2018 gaat niet alleen in op de impact van onderwatergeluid op het mariene milieu, maar ook op de technologische oplossingen die voorhanden zijn.

Programma

17:30 Ontvangst met koffie/thee en mueslibol

18:00 Introductie door sectie Maritiem

18:05 Presentatie door Rene Dekeling (Min I&W)

18:35 Presentatie door Rob Witte (DGMR)

19:10 Discussie met zaal en sprekers

19:30   Netwerkborrel

20:30 Einde VVM Café

> Meer informatie