Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

SENSE conferentie Ons Toekomstige Energielandschap: Hoe creƫren we draagvlak voor de zon- en windenergietransitie op land?

Date: 20 June 2019
Time: 09:30 - 17:00
Location: Forum & Orion building, Wageningen Campus

Because of the target group of the conference, the main language will be Dutch

Doel van de conferentie

De energietransitie leidt tot grote veranderingen in het stedelijke en landelijke gebied en op zee. Deze veranderingen roepen weerstand op bij burgers, boeren, natuurbeschermers, politici en anderen. Deze conferentie richt zich op de energietransitie op land en wil inzicht geven in de verschillende ruimtelijke, sociale, financiële en politieke mogelijkheden om de energietransitie te realiseren, rekening houdend met de verschillende (soms conflicterende) claims op landgebruik, mogelijkheden voor multifunctioneel landgebruik en participatieve processen die het draagvlak voor de energietransitie kunnen vergroten.

Doelgroep

De conferentie wil een discussieplatform creëren voor onderzoekers*, direct betrokkenen bij de energietransitie (RES-en, VNG, IPO, Waterschappen, energiemaatschappijen), industrie, beleid (ministeries, provincies gemeenten) en NGO’s (natuur-, milieu- en landbouworganisaties).

*met name onderzoekers die zich richten op de energietransitie; ontwerp, planning en inrichting van het landelijk en stedelijk gebied; participatieve processen; multifunctioneel ruimtegebruik, etc.

Programma

09:30 - 10:00   Registratie en ontvangst 
10:00 - 10:10Welkom
10:10 - 10:30Dr Sven Stremke, Landschapsarchitect WUR en co-auteur van het boek “Energie en Ruimte: een nationaal perspectief”
De opgave: 35 TWh duurzame hernieuwbare elektriciteit opwekking door zon en wind op land
10:30 - 11:00Dr Annemieke Traag (D66), gedeputeerde Provincie Overijssel voor de portefeuille Energie, Milieu en Europa
Het proces: klimaatakkoord en de regionale energiestrategieën (RES)
11:00 - 11:30Prof. Dr Maarten Hajer, Director Pathways to Sustainability Universiteit Utrecht (voormalig directeur PBL)
De uitdaging 1: Verbeelding aan de macht: hoe transities democratisch vorm te geven
11:30 - 12:00Prof. Adriaan Geuze, Landschapsarchitect en de oprichter en eigenaar van West 8 urban design & landscape architecture BV; betrokken bij Panorama Nederland 2050
De uitdaging 2: Panorama Nederland 2050: slimme integratie van ruimtelijke opgaven t.a.v. de energie transitie, klimaat adaptatie, landbouw transitie en verstedelijking
12:00 - 13:00Lunch pauze
13:00 - 15:00Parallel sessies (enkele pitches en ronde tafel discussies volgens het ‘world café’ format)
     I. Multifunctioneel landgebruik (inclusief windparken en zonneparken)
     II. Randvoorwaarden voor succesvolle participatieprocessen voor de energietransitie
     III. Financiële en sociale participatiemodellen
15:00 - 15:20Koffie en thee pauze
15:20 - 16:30Samenvatting resultaten parallel sessies, vervolgacties, discussie
16:30 - 17:00Borrel en netwerken

Uitkomsten van de conferentie

  • Inzicht in de mogelijkheden voor multifunctioneel landgebruik (inclusief windparken en zonneparken)
  • Randvoorwaarden en modellen voor succesvolle participatieve planningsmethoden
  • Financiële en sociale participatiemodellen
  • Overzicht kennisleemtes, onderzoeksvragen en beleidsinzichten

Organisatiecomité

  • Prof. Ernst Worrell, Hoogleraar Energie, grondstoffen en technologische verandering, UU
  • Dr Sven Stremke, UHD Landschapsarchitectuur WUR en Hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de Amsterdamse Academie van Bouwkunst met speciale aandacht voor de energietransitie
  • Prof. Bram Bregman, klimaatambassadeur WUR en Hoogleraar Interacties tussen wetenschap en beleid m.b.t. klimaatverandering, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Dr Mattijs Smits, UHD Milieubeleid WUR; focus op energiebeleid en de praktijk

Relevante documenten

Praktisch

Voertaal:Nederlands
Kosten:€ 25
Registratie:Ga naar het registratieformulier (uiterste inschrijfdatum: 12 juni 2019)
Coördinatie en informatie: Johan Feenstra, coördinator SENSE Research School (Johan.Feenstra@wur.nl)