Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

VVM Café - Medicijnenkringloop: de zorgsector aan zet!

Date: 21 September 2016
Time: 17:30 - 20:30
Location: VVM bureau, Arthur van Schendelstraat 800, 3511 ML Utrecht

Medicinale microverontreiniging is een complex, sectoroverstijgend probleem. Door lozing in water, bodem en lucht komen de stoffen en micro-organismen in ons milieu om vervolgens via het oppervlakte- en drinkwater en voedsel weer terug te komen bij mens en vee. De problematiek van deze vervuiling staat centraal tijdens een VVM-café op woensdag 21 september 2016 in Utrecht.

De microvervuiling van het water en voedsel met medicijnresten baart steeds meer zorgen. Te meer daar nog veel onbekend is over deze sluipende vervuiling voor mens en dier. Wereldwijd wordt een cocktail van geneesmiddelen van humane en veterinaire oorsprong in (drink)water, bodem, voedselgewassen en lucht aangetroffen. Hetzelfde geldt voor tegen meerdere medicijnen resistent geworden bacteriën. Om deze problematiek aan te pakken is een radicale verandering nodig in de manier waarop wij met deze middelen omgaan. Probleem daarbij is dat medicijnen niet eenvoudig verboden of vervangen kunnen worden. Daarom is de zorgsector zelf aan zet om met een verantwoord antwoord op deze maatschappelijke uitdaging te komen.

Maar hoe kan de transitie naar een maatschappelijk verantwoorde omgang met medicijnen en in de gezondheidspraktijk ondersteund worden? Biedt het concept groene farmacie een antwoord op deze vraag? Tijdens dit VVM-café wordt ingegaan op de toxicologische, milieutechnische, gezondheidskundige en ethische invalshoeken van dit probleem. Ook laat een ziekenhuis (UMCU) zien wat men op dit gebied onderneemt.

> Meer informatie