Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

VVM Café - Nut en noodzaak van agrarisch natuurbeheer

Date: 19 October 2016
Time: 17:30 - 20:30
Location: VVM bureau, Arthur van Schendelstraat 800, 3511 ML Utrecht

Over subsidies voor agrarisch natuurbeheer is de afgelopen jaar veel discussie geweest. Dit komt vooral door het uitblijven van concrete resultaten en de relatief hoge kosten. Er is zeker ruimte voor verbetering, maar agrarisch natuurbeheer draagt wel degelijk bij aan het stimuleren van de biodiversiteit in ons land, variërend van vogels en insecten tot bodemleven. Het belang reikt bovendien verder: ook onderwerpen als natuurlijke plaagbestrijding en waterberging hebben baat bij agrarisch natuurbeheer.

Tijdens het VVM Café op woensdag 19 oktober gaan twee sprekers in op dit actuele onderwerp:

  • Dick Melman, senior onderzoeker agrarisch natuurbeheer, ecologie en biodiversiteit (WUR-Alterra) en co-auteur van het recent verschenen boek ‘Agrarisch Natuurbeheer in Nederland’;
  • Aard Mulders, senior adviseur agrarisch natuurbeheer bij het Ministerie van Economische Zaken.

Vragen die aan bod komen zijn:

  • Wat is de (potentiële) impact van agrarisch natuurbeheer op biodiversiteitsbehoud?
  • Hoe en met welke (nieuwe) beleidsinstrumenten kan het stelsel effectiever zijn?
  • Welke uitdagingen liggen er voor de boer om agrarisch natuurbeheer toe te passen en welke opgaven voor beleidsmakers om op grotere schaal natuurvriendelijke productie te stimuleren?

> Meer informatie