Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Congres "Het betwiste land: de relatie tussen het landschap en maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling"

Date: 06 October 2016
Time: 09:30 - 17:00
Location: Culemberug

Ieder landschap is het resultaat van onderhandelingen over tegenstrijdige belangen. Grootschalige, omvangrijke menselijke migratie is vaak het gevolg van maatschappelijke conflicten, onrust, oorlog, besmettelijke ziekten of klimaatverandering en heeft zich de laatste duizenden jaren diverse malen voorgedaan. Welke bijdrage kan landschapsontwikkeling leveren aan het voorkomen of beperken van conflicten?

Klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling vragen permanente aandacht bij de vormgeving, inrichting, gebruik en beheer van het landschap. Een goed vormgegeven landschap kan leiden tot breed gedragen oplossingen voor nieuwe interacties of nieuwe gebruiksvormen. Immers, een landschap zonder mensen die zich ermee verbonden voelen is geen levend landschap, en kan aanleiding zijn tot gevoelens van ontworteling of conflict. Een duurzaam en veerkrachtig landschap vraagt om het delen van waarnemingen en verhalen, om dialoog over toekomstbeelden, om gezamenlijke plannen en ontwerpen, en om betrokkenheid bij inrichting, gebruik en beheer.

Geïnspireerd door sprekers als Bram van Ojik, Rik Leemans, Henk Breman, Thea Hilhorst, Adriaan Geuze, Willem Ferwerda, Matthijs Schouten, Irene van Lippe-Biesterfeld laten we ons in ‘Het Betwiste Land’ uitdagen in gesprek te gaan over concrete handelingsperspectieven voor onderzoek, inrichting en gebruik van het landschap.

> Meer informatie