Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Jaarcongres Relevant: "Kansen voor veiligheid in de Omgevingswet"

Date: 24 November 2016
Time: 09:00 - 17:00
Location: Amersfoort

Het jaarcongres Relevant 2016 is ook dit jaar weer hét congres over Externe Veiligheid. Ieder jaar komen er zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus. Initiatiefnemers zijn Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals.

Thema van het jaarcongres Relevant 2016 is razend actueel: ‘Kansen voor veiligheid in de Omgevingswet’. De Omgevingswet betekent een grote verandering in het omgevingsrecht. Centraal staat het bundelen van milieu- en ruimtebeleid en ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Een voordeel voor Externe Veiligheid kan zijn dat het onderwerp voortaan vanaf het begin van de planvorming wordt meegenomen. Tegelijk is integrale benadering ook een uitdaging. Hoe zorg je er voor dat Externe Veiligheid van meet af aan voldoende in zicht is? Dat de EV- belangen worden meegenomen én een volwaardige plek krijgt in de afwegingen?

> Meer informatie