Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

New Energy Lab 2016: Nieuwe energie in de wijk met Smart Solar Charging

Date: 11 October 2016
Time: 19:30 - 22:30
Location: Academiegebouw, Utrecht

Elektrisch rijden is mooi, elektrisch rijden op zonne-energie in poolauto’s is nog veel mooier. Zeker als het gridstress reduceert en de kern vormt van een duurzaam wijkenergiesysteem. Hierin slaan batterijen het overschot aan zonne-energie op, later benut in de wijk op het moment dat de energievraag en -prijzen hoog zijn. Het consortium Smart Solar Charging met o.a. LomboXnet, Stedin, GE, Renault en de gemeente Utrecht werkt hieraan; de regio Utrecht is inmiddels internationaal koploper. Het New Energy Lab: nieuwe energie in de wijk geeft alle actuele ins & outs, laat ontwikkelaars en gebruikers aan het woord en bespreekt wat er gaat gebeuren om dit systeem versneld wereldwijd de markt op te krijgen.

Het lab kiest drie verschillende perspectieven:

  • Wat motiveert de ontwikkelaars van smart solar charging en vehicle2grid innovaties, waar staan ze, wat zijn de laatste ontwikkelingen?
  • Wie zijn de afnemers die nu al mee-pionieren, wat willen zij daarmee bereiken?
  • Voor grootschalige duurzame en economische impact moeten knelpunten worden opgelost; welke zijn dat, wat zijn de oplossingen en hoe gaan we de doorbraak realiseren?

Hierover gaan de koplopers in drie paneldiscussies met elkaar en u in debat tijdens het New Energy Lab op duurzame dinsdag 11 oktober in het Academiegebouw in Utrecht. Ontwikkelaars, potentiële afnemers, overheden, onderzoekers en andere geïnteresseerden in smart solar charging innovatieszijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

> Meer informatie