Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Circular Economy Lab 14: Afvalloos werken

Date: 23 November 2016
Time: 19:30 - 22:30
Location: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Op 14 september zette het Kabinet met het nieuwe Rijksbrede programma circulaire economie als stip op de horizon ‘een Nederlandse economie die in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen’. Voor 2030 is de ambitie 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

De Green Business Club Utrecht Centraal wil in vijf jaar het restafval van bedrijven en openbare ruimte tot minder dan 10% reduceren. Afvalloos gaan werken is voor Utrecht een wenkend perspectief! Dit houdt in dat we geen afval meer produceren en alle producten en grondstoffen hoogwaardig terugbrengen in de kringloop voor hergebruik. Aan de voorkant betekent dit afvalloos inkopen en aan de achterkant 100% scheiding en inzameling van afvalstromen voor hergebruik.

Om dit doel te bereiken zullen gemeenten, inwoners, bedrijfsleven en kenniswereld hier systematisch met elkaar naar toe moeten werken. In kantoren, winkels en dienstverlenende instellingen (de KWD-sector) blijkt veel te winnen, zeker in stad en regio Utrecht waar deze sector bijzonder sterk vertegenwoordigd is. Op nationale schaal omvat de KWD-sector 1,4 miljoen bedrijven en organisaties. De sector loopt met slechts 51% recycling ver achter bij de landelijke doelstellingen. Het Ministerie van I&M heeft een helder doel gesteld voor afvalreductie van restafval (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) in deze sector: van 2 naar 1 Mton/jaar in de komende 10 jaar: een reductie van 50%.

Tijdens het Circular Economy Lab staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe organiseren we afvalscheiding en -inzameling in kantoren, winkels en dienstverlenende instellingen in de regio Utrecht om 100% hergebruik te realiseren?
  • Afvalpreventie door afvalloos inkopen, hoe krijgen we dit voor elkaar?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met de gemeente Utrecht op woensdagavond 23 november in het Academiegebouw Utrecht.

Programma

19.30 uur Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur Introductie door Jacqueline Cramer

20.05 uur Ronde 1: naar 100% afvalscheiding in de KWD-sector

21.00 uur Ronde 2: afvalpreventie door afvalloos inkopen

Organisatie

Utrecht Sustainability Institute

> Meer informatie