Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Waterkwaliteit onder druk door onkruidbestrijding

Date: 18 January 2017
Time: 17:30 - 20:30
Location: VVM Utrecht

Gewasbeschermingsmiddelen vormen nog steeds een probleem voor de waterkwaliteit. Nieuw beleid gaat dit tegen, ook met het oog op onze drinkwatervoorziening, maar het is de vraag of dit voldoende gaat helpen. Het VVM Café op 18 januari 2017 zet de feiten op een rij en presenteert oplossingen.

Groen in de omgeving wordt zeer gewaardeerd, maar niet als het als onkruid wordt gezien, en evenmin als het tussen de stenen groeit. Zowel gemeentes als particulieren passen daarom chemische bestrijdingsmiddelen toe. Het onkruid mag daarmee verdwenen zijn, maar de schadelijke stoffen spoelen weg naar het grond- en oppervlaktewater. Dat tast de waterkwaliteit aan en dit vergt extra maatregelen om het water geschikt te maken voor drinkwater.

Alle reden dus om chemische bestrijdingsmiddelen aan te pakken. Gelukkig zit de overheid niet stil. Voor het openbaar groenonderhoud geldt sinds april van dit jaar een verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Dit wordt in oktober 2017 uitgebreid naar al het openbaar groen. Er zijn wel enkele uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld voor grind en gravel bij sportterreinen en golfbanen.

Voor particulieren gaat er ook een verbod gelden. De staatssecretaris heeft laten weten hieraan te werken (brief 12 juli 2016), maar het is nog niet duidelijk hoe dat vorm zal krijgen. Nu al geldt een verbod voor particulieren om azijn, keukenzout, chloor of bleekwater te gebruiken in de eigen tuin. Op zich goed, maar het is de vraag in hoeverre dat voldoende bekend is.

Het VVM Café van 18 januari 2017 besteedt aandacht aan de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor de waterkwaliteit. Ook wordt ingegaan op het beleid en zullen alternatieven geschetst worden.

> Lees meer