Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Circular Economy Lab 16: Marktacceptatie - Hoe normen de transitie naar een circulaire economie versnellen

Date: 20 June 2017
Time: 19:30 - 22:30
Location: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen. Omgekeerd geldt dat als we de bestaande normen onderdeel willen laten zijn van een circulaire economie, we deze voor een deel moeten aanpassen. Ook is de ontwikkeling van nieuwe normen die passen bij de circulaire economie noodzakelijk. Recente ontwikkelingen zoals het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord maken de discussie over normalisatie urgenter dan ooit.

Het doel van deze bijeenkomst is om de rol en bijdrage van normalisatie in een vroeg stadium te agenderen en daarmee de transitie naar een circulaire economie te kunnen versnellen. Het 16e Circular Economy Lab draait dan ook om de volgende vraag: Hoe kunnen breed-gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

De discussie wordt gevoerd aan de hand van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord, met als voorbeeld het Betonakkoord. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) op dinsdag 20 juni in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht.

> Meer informatie