Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Workshop Besluiten onder invloed van klimaatverandering

Date: 24 June 2017
Time: 10:15 - 12:15
Location: Wageningen

Organisatie : Kenniskring Milieu, Netwerk Land & Water

In de klimaatvoorspellingen zitten grote onzekerheden. Voor een deel komt dat door gebrek aan systeemkennis. Ook de wereldwijde sociaaleconomische ontwikkelingen en de effectiviteit van gemaakte internationale afspraken zorgt voor onzekerheid. Bijvoorbeeld: wat zijn de effecten als de maatregelen (INDC’s)*) worden doorgevoerd die tijdens de klimaattop in Parijs zijn afgesproken? Er blijven dus grote onzekerheden, maar over één ding is men het eens: er moet veel veranderen willen we de trend keren. Hoewel; soms lijkt ook dat met ‘alternative facts’ in twijfel te worden getrokken.

Behalve op inter- en nationaal niveau ondernemen ook lokale overheden, steden, bedrijven etc. meer en meer actie. In Parijs hebben meer dan 1.000 stakeholders zich gecommitteerd aan de klimaatafspraken. Die actie richt zich op het zoveel mogelijk beperken van de klimaatverandering, maar ook op de aanpassing aan de, voor een deel onvermijdelijke, klimaatveranderingen. Overheden, bedrijven, NGO’s en individuen worden bij het ontwikkelen strategieën gehinderd door de onzekerheden in klimaats- en sociaaleconomische scenario’s.

Tijdens de workshop belichten een aantal experts en stakeholders, die allemaal een band met Wageningen hebben, de onzekerheden in de gevolgen van klimaatverandering en hoe bedrijven en overheden in hun keuzes en besluiten omgaan met deze onzekerheden. Met hen en alle deelnemers bespreken we de mogelijkheden voor overheden en bedrijven voor het omgaan met onzekerheden; de mogelijkheden voor de deelnemers zelf in hun eigen werk en leefomgeving; wat wetenschap en techniek kunnen bijdragen aan het omgaan met deze onzekerheden.

 • Hoe (on-) zeker is het klimaat ? **) 
  Albert Klein Tank; Prof. Klimaatdiensten @ WUR & Hoofd R&D Waarnemingen en Data Technologie @ KNMI
   
 • Onzekerheid door ‘fake news’ en de invloed daarvan op de maatschappelijke discussie 
  Rik Leemans; Prof. Milieusysteemanalyse @ WUR
   
 • Omgaan met onzekerheden en klimaatscenario’s in beleid; het voorbeeld van het Bangladesh Delta Plan 
  William Oliemans; Expert Adviseur @ Deltares
   
 • Strategievorming van FrieslandCampina onder invloed van klimaatverandering 
  Jan Willem Straatsma; manager duurzame melkveehouderij @ FrieslandCampina
   
 • Hoe beïnvloedt klimaatverandering de migratiestromen 
  Ingrid Boas; Assistant Prof. @ Milieubeleid, WUR

De discussie wordt geleid door Lara Minnaard; MSc Development and Rural Innovation, Oprichter Wageningen Debating

> Registration via KLV-website

*) Tijdens de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Parijs (2015) zijn zogenoemde Intended Nationally Determinded Contributions (INDC’s) per land afgesproken. 
**) De titels zijn nog onder voorbehoud. Met de sprekers wordt hierover nog overlegd