Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Bijeenkomst Ons voedselsysteem en het klimaat: "Ons Voedselsysteem, duurzaam en gezond"

Date: 27 September 2017
Time: 18:00 - 20:30
Location: Vrije Universiteit (IVM-VU)

Hoe voeden we in de toekomst 10 miljard wereldburgers duurzaam en gezond? Het onderwerp staat inmiddels op vele agenda’s, maar welke rol ligt er voor milieuprofessionals? Die vraag staat centraal tijdens de VVM-bijeenkomst ‘Ons voedselsysteem en het klimaat’ op 27 september 2017 in Amsterdam.

De sectie Voedsel en Landbouw van de VVM organiseert dit jaar en volgend jaar een serie bijeenkomsten onder de titel ‘Ons Voedselsysteem, duurzaam en gezond’. In deze bijeenkomsten zullen verschillende milieuaspecten verbonden met productie en consumptie van voedsel geanalyseerd worden. Op 27 september vindt in dit kader een bijeenkomst plaats over ons voedselsysteem en het klimaat. Dit gebeurt in samenwerking met de VVM-sectie Klimaat.

Dr. Jan Peter Lesschen (WUR) zal ingaan op de technische mogelijkheden om de broeikasgasemissies ten gevolge van de primaire productie van onze voedingsmiddelen te verlagen. Vervolgens geeft dr. Henk Westhoek (PBL) een overzicht van de consequenties van het klimaatbeleid voor de voedselvoorziening. Tenslotte geeft dr. Anniek Mauser (Unilever Benelux) een beschouwing over de wijze waarop de voedingsmarkt anticipeert op het Klimaatakkoord van Parijs en de vertaling hiervan in beleid met betrekking tot de toekomstige voedselvoorziening.

Voorlopig programma

18:00  Ontvangst met koffie en thee

18:30  Presentatie dr. Jan Peter Lesschen (WUR): Broeikasgasemissies in de landbouw: emissiebronnen en mitigatie mogelijkheden

18:50  Presentatie dr. Henk Westhoek (PBL): Voedselvoorziening en klimaatbeleid

19:10  Presentatie dr. Anniek Mauser (Unilever Benelux): Hoe pakt een voedingsmiddelenproducent de uitdagingen van Parijs Klimaatakkoord op.

19:30  Discussie zal worden geleid door prof. dr. Remco Oostendorp (directeur Amsterdam Centre for World Food Studies)

20:00  Afronding, nabespreking met borrel

20:30  Einde bijeenkomst

> Meer informatie