Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Dag van de Omgevingswet 2017

Date: 05 October 2017
Location: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Na de succesvolle lustrumeditie is inmiddels de datum en locatie bekend voor de Dag van de Omgevingswet 2017: 5 oktober. Eerdere jaren vond de dag altijd plaats bij de Provincie Zuid-Holland, dit jaar zijn we voor het eerst te gast bij de Provincie Utrecht.

De opzet van de 6e Dag van de Omgevingswet is zoals u van ons gewend bent. We starten met een kort maar krachtig plenair programma. Vervolgens kunt u een keuze maken uit dertig deelsessies waarin op verschillende aspecten van de wet wordt ingegaan. Dankzij het brede spectrum aan samenwerkingspartners (zie onder) kunnen wij u opnieuw een uitgebreid en gevarieerd programma aanbieden.

In eerdere jaren lag het accent vooral op de ontwikkeling van het wettelijk stelsel. Inmiddels verschuift de aandacht naar de voorbereidingen op de Omgevingswet bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en het bedrijfsleven. Ook de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet komt meer en meer van de grond. Uiteraard blijven we u daarnaast op de hoogte houden van de voortgang van het wettelijk stelsel.

De combinatie van wetgeving en praktijk komt onder meer mooi tot uiting in een duo-presentatie door Rosemarie Bastianen (Directeur Eenvoudig Beter, Ministerie van IenM) en Ineke van der Hee (Directeur programma Aan de slag met de Omgevingswet). Ed Nijpels spreekt over de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt voor de energietransitie. De dag wordt geopend door gedeputeerde Maasdam van de Provincie Utrecht.

> Meer informatie