Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Symposium Vierkant achter de circulaire economie?

Date: 09 March 2018
Location: Wageningen Campus, Lumengebouw, zaal 1+2

Nederland heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 een circulaire economie te hebben. Kansen voor de circulaire economie krijgen veel aandacht in de media en beleid. In ons symposium willen we ingaan op de chemische en biologische kwaliteit van stofstromen in de circulaire economie. Immers, als afval een grondstof wordt, aan welke kwaliteitseisen moet het dan voldoen? Zijn er mogelijke milieurisico's aan het hergebruik van stofstromen. Hoe staat de consument daar tegenover? Wat is de rol van de overheid in het versnellen van de transitie naar een circulaire economie? En kunnen we de feiten onderscheiden van de fabels in de discussie over de circulaire economie?

Programma

  • 13:00: Inloop
  • 13:30: Welkom en opening door Gerard Blom (vz Kennisnetwerk Milieu) en Willie Peijnenburg (vz MilieuChemTox)
  • 13:35: Huub Rijnaarts, professor Milieutechnologie Wageningen Universiteit: Algemene inleiding over chemische en biologische risico's in de circulaire economie
  • 14:00: Susanne Waaijers, RIVM: Safe loops
  • 14:25: Jurgen Ganzevles, Senior adviseur eco-innovatie en circulaire economie, RIVM: Omgaan met risico's, wantrouwen en weerstand: de circulaire economie als maatschappelijke transformatie.
  • 14:50: Pauze
  • 15:20: Mari van Dreumel, Programma managaer Circulaire Economie, ministerie I&W: Versnellen in de transitie
  • 15:55: Kahoot feit of fabel, paneldiscussie met de 4 sprekers onder leiding van Gerard Blom.
  • 16:15: Borrel

Organisatie

Kennisnetwerk Milieu i.s.m. MilieuChemTox (ondervereniging Milieuchemie van de KNCV, en Milieutoxicologie van de NVT)

Kosten

Studenten €5, leden KNM en MCT €10, overigen €15. Overmaken op NL05INGB0004074415, tnv Studiekring Milieu

Registratie graag uiterlijk 2 maart 2018

> Meer informatie en registratie