Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Kenniscafé Circulaire Economie en Natuurlijk Kapitaal in de praktijk van ons allemaal!

Date: 19 April 2018
Location: VVM Bureau, Utrecht

De onderwerpen Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie zijn niet meer uit ons leven weg te denken. In dit tweede kenniscafé reikt de VVM-sectie Duurzaam Ondernemen, i.s.m. de secties Afval en Biodiversiteit, MVO Nederland en Futureproof.Community, concrete handvatten aan voor het benutten van Natuurlijk Kapitaal.

In een actieve werksessie werkt u samen met de aanwezige deelnemers aan een praktische shortlist van aandachtspunten waarmee je zelf in je eigen werkomgeving aan de slag kunt. Tevens biedt deze bijeenkomst weer de mogelijkheid om ideeën op te doen c.q. onderwerpen te agenderen voor het derde kenniscafé (september 2018).

Over de kenniscafés Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie

De onderwerpen Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Elke organisatie, elke burger wordt veelvuldig geïnformeerd over de eindigheid van onze natuurlijke bronnen. Berichten over duurzame, groene energie, minder verspilling, meer hergebruik van producten, componenten of materialen en dergelijke komen dagelijks bij ons binnen.

In kenniscafé deel 1 is een begin gemaakt met het uitdragen en uitwisselen van kennis en ideeën over Natuurlijk Kapitaal en biodiversiteit in de beweging naar een Circulaire Economie. Deze onderwerpen werden onder de noemers biomimicry (Bowine Wijffels, Nature Wise) en ecomimicry (Douwe Jan Joustra, CANDA Foundation) in een meer algemene setting toegelicht. Vervolgens is daar in werkgroepen nader over gediscussieerd en gebrainstormd.

Kenniscafé deel 2

Inspiratie wordt verzorgd door enkele aansprekende bedrijven die al stappen hebben gezet op dit vlak. Aan de hand van de concrete voorbeelden volgt vervolgens een verdiepingsslag. In een actieve werksessie werkt u samen met aanwezige deelnemers en presenteren we aan het eind een praktische shortlist van aandachtspunten om in de eigen werkomgeving mee aan de slag te gaan. Tevens biedt deze bijeenkomst weer de mogelijkheid om ideeën op te doen c.q. onderwerpen te agenderen voor kenniscafé deel 3 in september 2018.

> Meer informatie en aanmelding