Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Symposium: Delta-aanpak Waterkwaliteit

Date: 08 June 2018
Time: 12:30 - 18:00
Location: Wageningen UR, GAIA

De waterkwaliteit in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd, maar nog onvoldoende om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Daarom hebben overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten besloten tot de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Omdat deze aanpak vorm begint te krijgen en de bijbehorende kennisimpuls steeds verder ingevuld wordt, organiseert het Kennisnetwerk milieu een symposium over de delta-aanpak. Tijdens het symposium willen we de geïnteresseerden uit de waterwereld, de academische wereld en anderen een overzicht geven van de delta-aanpak, de drie centrale thema’s en de kennisbehoefte. Er zijn postersessies, waar de opzet en doelstellingen uit de onderzoeksprojecten van de kennisimpuls worden gepresenteerd. De middag wordt afgesloten met een paneldiscussie, waarin deelnemers uit de academische wereld hun visie geven.

Programma

Dagvoorzitter: Caroline Moermond Kennisnetwerk Milieu, RIVM

12:30 Inloop met lunch & Eerste posterronde
13.15 Welkom namens WUR - Bram de Vos Wageningen UR
13.20 Delta-aanpak Waterkwaliteit - Egon Ariens ministerie IenW
13:40 Kennisvragen - Jeannette Plokker Rijkswaterstaat
14.00 Kennisimpuls - Jappe Beekman RIVM
14.20 Discussie
14.30 Koffie & Tweede posterronde
15.15 Thema Medicijnresten - Marc de Rooy ministerie IenW
15:30 Medicijnresten-pilot Bennekom - Frans de Bles WS Vallei en Veluwe
15.45 Thema Gewasbeschermingsmiddelen - Jasperien de Weert Deltares
16:00 Thema Nutriënten - Hans Aalderink Deltares
16.15 Wat is de rol van de wetenschap ?  Paneldiscussie Annemarie van Wezel KWR & UU, Jan Hendriks Radboud Universiteit, Lisette Senerpont Domis NIOO, Paul van den Brink WUR
17.00 Borrel (tot 18.00 uur)

Registratie via: http://www.kennisnetwerkmilieu.nl/activiteiten 
Leden KNM: €10,- ; Overige deelnemers: €20,- ; Studenten: Gratis
Overmaken op: NL05INGB0004074415 tnv Studiekring Milieu