Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Symposium Met of zonder producentenverantwoordelijkheid naar een circulaire economie

Date: 29 May 2018
Time: 14:30 - 18:00
Location: Utrecht

Producentenverantwoordelijkheid is een veelgenoemd instrument in onder andere de transitie-agenda’s naar een circulaire economie. Op dinsdagmiddag 29 mei organiseren de VVM netwerk van milieuprofessionals en het Utrecht Sustainability Institute (USI) het symposium "Met of zonder producentenverantwoordelijkheid naar een circulaire economie?".

Met de bestaande verplichte en vrijwillige PV-systemen is immers veel bereikt. Wat kunnen wij leren van de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met producentenverantwoordelijkheid, teneinde de hoge verwachtingen betreffende dit instrument voor de circulaire economie waar te maken? Welke veranderingen zijn noodzakelijk ten aanzien van de bestaande productgroepen? Hoe kunnen we dit instrument inzetten bij nieuwe productgroepen, zoals matrassen?

Een circulaire economie vraagt om vraagsturing en bovenal om een rendabele business case. Bereiken we die business cases door innovaties, ketensamenwerking, regelgeving of allemaal? En welke rol kan PV hierin wel én niet spelen?

Tijdens dit symposium dagen wij ketenpartners – van producent tot consument en van overheid tot afvalverwerker – uit om met concrete oplossingen te komen. We streven samen naar oplossingen die je zelf kunt bieden om die transitie te versnellen én oplossingen die je pas ziet als je in de huid kruipt van een van jouw ketenpartners.

> Meer informatie