Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Circular Economy Lab 18: Hoogwaardig hergebruik van biomassa

Date: 04 June 2018
Time: 20:00 - 22:00
Location: Utrecht

In Nederland worden biomassareststromen massaal verbrand. Hoewel verbranding de vraag naar fossiele brandstoffen vermindert, staat het hoogwaardig hergebruik van biomassa in de weg. Onderzoek en technische ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar laten zien dat er mogelijkheden te over zijn om biomassa hoogwaardig in te zetten, bijvoorbeeld in de bouwsector. Daarmee ontstaat de vraag: uit welke routes kunnen we kiezen om biomassa hoogwaardig te verwerken en hoe krijgen we hiervoor de businesscase rond?

Ervaringen in hoogwaardige verwerking

Tijdens het Circular Economy Lab gaan we over deze vraag in discussie met o.a. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Staatbosbeheer. Zij genereren grote hoeveelheden biomassa en hebben ervaring met routes voor hoogwaardiger verwerking van hun biomassastromen. De sprekers gaan in op de mogelijkheden voor hergebruik en delen hun toekomstvisie, afwegingen, huidige keuzes met het publiek.

Biomassa in bouw- en infrasector

Vervolgens zoomen we in op toepassing van biomassa in de bouw & infra sectoren waar grootschalige en hoogwaardige inzet mogelijk zou moeten zijn. Ontwikkelaars, producenten en afnemers van biomassa-producten gaan in debat over hoe we de weg plaveien voor grootschalige, hoogwaardige toepassing van biomassa in deze sectoren.

Organisatie

Utrecht Sustainability Institute

> Meer informatie