Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Nationale Milieudag 2018: Wetenschap versus emotie

Date: 29 June 2018
Time: 09:00 - 17:00
Location: RIVM, Bilthoven

De spanning tussen wetenschap en emotie vormt de kern van het programma van de Nationale Milieudag op 29 juni 2018. Actueel, want steeds vaker voeren emoties en wensdenken de boventoon in het debat over actuele milieuthema's. Inhoudelijke kennis wordt ontkend, gebagatelliseerd ofGeachte Marjolijn Dannenburg, verdacht gemaakt.

Een voorbeeld vormt de ketelmuziek van de klimaatsceptici die het leven van serieuze onderzoekers tamelijk lastig maakt. Of het 'Van het gas los'-beleid, waarvan het nog maar de vraag is of dit een fossielvrije energievoorziening dichterbij brengt. Ook over nut en noodzaak van biologische landbouw bestaan tal van misvattingen. En wat te denken van natuurbeheer? De commotie over het wel of niet bijvoederen van grote grazers in de Oostvaardersplassen laaide begin dit jaar hoog op.
Zo spelen er tal van actuele vraagstukken waarbij feitenkennis ondergesneeuwd dreigt te raken. De vraag hoe deze tendens de beslissingen van politici, ondernemers én individuen beïnvloedt, vormt de rode draad van de Nationale Milieudag 2018.

> Meer informatie en registratie