Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Symposium Dier of ding? - Ethische dilemma's in het natuurbeheer

Date: 24 November 2018
Time: 13:00 - 18:30
Location: Gasthuis Leeuwenbergh, Servaasbolwerk 1a, 3512 NK Utrecht

Onze samenleving heeft een dubbele houding ten opzichte van dieren. Voor velen zijn huisdieren kameraadjes met een eigen persoonlijkheid, terwijl in de bio-industrie dieren worden klaargestoomd tot kiloknallers. Dat geeft aanleiding tot maatschappelijke beroering met een duidelijk ethische basis.

In de wereld van het natuurbeheer daarentegen was er tot voor kort weinig discussie over dierenrechten. Terwijl dit beheer vaak grote gevolgen heeft voor dieren en hun leefomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het vangen en doden van grote aantallen ganzen, het afschot van damherten in de duinen en het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Is dierethiek een blinde vlek in het natuurbeheer? Of is in dit werkveld vooral de instandhouding van populaties en levensgemeenschappen van belang en hoeven natuurbeheerders geen rekening te houden met het wel en wee van individuele dieren?

Over deze vragen organiseert de Heimans en Thijsse Stichting op zaterdagmiddag 24 november een prikkelend symposium met als sprekers:

  • Frans de Waal, internationaal vermaard primatoloog
  • Floris van den Berg, filosoof
  • Esther Ouwenhand, politica

Programma

13.00-13.30 Ontvangst met koffie en thee
13.30-13.40 Welkom door Frank Berendse (voorzitter Heimans en Thijsse Stichting)
13.40-13.45 Introductie op het thema van de middag door Martin Wassen (Heimans en Thijsse Stichting, dagvoorzitter)
13.45-14.30 Frans de Waal (primatoloog, Yerkes National Primate Research Center, USA en Universiteit Utrecht)
14.30-15.00 Floris van de Berg (milieufilosoof, Universiteit Utrecht)
15.00-15.45 Pauze
15.45-16.10 Esther Ouwehand (lid Tweede Kamer, Partij voor de Dieren)
16.10-16.20 Muzikaal intermezzo Jari & Wiebe
16.20-17.20 Paneldiscussie
17.20-17.30 Afsluiting door Martin Wassen (dagvoorzitter)
17.30-18.30 Napraten onder het genot van een drankje

Informatie

Website: www.heimansenthijssestichting.nl
Email: dierofding@gmail.com
Facebook: /heimansenthijssestichting
Twitter: @heimans_thijsse
Telephone: 0317-425975