Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

De snelste weg naar Parijs: klimaattafels of 'hard ingrijpen'?

Date: 24 September 2018
Time: 18:00 - 20:30
Location: VVM bureau, Utrecht

Vlak voor de zomer kwam Ed Nijpels, overkoepelend voorzitter van de Klimaattafels, met de uitkomsten van de vijf Klimaattafels naar buiten. Ook een Klimaatwet is in de maak. Kunnen de doelen van Parijs écht behaald worden met de uitkomst van de Klimaattafels en de Klimaatwet?

Vlak voor de zomer kwam Ed Nijpels, overkoepelend voorzitter van de Klimaattafels, met de uitkomsten van de vijf Klimaattafels naar buiten. Zij moeten leiden tot halvering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030. De voorstellen worden momenteel doorgerekend door het PBL. Aan het eind van het jaar moet er een definitief verhaal op tafel liggen. Ondertussen is ook een Klimaatwet in de maak, een initiatief van zeven politieke partijen.

Grote vraag is of met de uitkomst van de Klimaattafels en de Klimaatwet écht de doelen van Parijs worden behaald? En is het polderen met diverse politieke partijen en een groot aantal maatschappelijke organisaties en ondernemingen dé weg naar een voldoende snelle reductie? Volgens milieu- en energieadviseur Jan Paul van Soest niet. “De doelen haal je niet met meer windmolens maar met het bestraffen van CO2-uitstoot.”

Over de uitkomst van de klimaattafels gaat Jan Paul van Soest in debat met Kees Vendrik (gevraagd, hoofdeconoom Triodosbank, voorzitter klimaattafel Elektriciteit).

> Meer informatie