Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Zorg voor de toekomst in het Antropoceen

Date: 27 March 2019
Time: 19:00 - 21:30
Location: VVM Bureau, Arthur van Schendelstraat 758, 3511 MK Utrecht

Dialoog

Het Antropoceen is het tijdperk waarin de mens de voorheen natuurlijke processen op aarde meer en meer beïnvloedt. Daarmee heeft de mens een grote verantwoordelijkheid op zich genomen, voor de aarde en voor de generaties die na ons komen. Het veilig stellen van onze ecologische toekomst stuit op tal van ethische en institutionele vragen.

Mens en natuur zijn de afgelopen eeuwen steeds verder verweven geraakt: in vele natuurlijke processen is de hand van de mens te herkennen. We zullen moeten nadenken over de grote urgentie van de ecologische vraagstukken van nu, maar ook moeten onderkennen dat we niet zomaar meer terug kunnen. Hoe kunnen we dan invulling geven aan onze verantwoordelijkheid? Welke morele kaders passen daarbij? Welke verplichtingen hebben we ten opzichte van de generaties van de toekomst? Hoe kunnen we de toekomstige generaties een stem geven in de besluitvorming van het heden?

Op deze ethische en institutionele vragen zijn geen eenduidige antwoorden te geven. De VVM-bijeenkomst ‘Zorgen over toekomst in het Antropoceen’ verkent de vragen aan de hand van een aantal introducties en vooral in een dialoog over de toekomst.

Programma

19:00 uur Introducties & Dialoog

Albert Faber, auteur van het boek ‘De gemaakte planeet, leven in het Antropoceen’, geeft een introductie op deze nieuwe tijd. Hij benoemt een aantal ethische en institutionele vragen over de zorg voor toekomstige generaties. Faber zal dit verbinden aan een pleidooi voor verbeeldingskracht.

Daarna gaan we hierover met elkaar in gesprek, onder leiding van Antoine Heideveld, voorzitter van de VVM en directeur van de Groene Zaak. In de eerste ronde verkennen we de ethische vragen, met een aftrap door Marc Davidson, hoogleraar ethiek van duurzame ontwikkeling (Universiteit Maastricht). In de tweede ronde gaan we dieper in op de institutionele vragen, met een aftrap door Wieke Pot, onderzoeker strategie langetermijnbesluitvorming (WUR).

21:00 uur Netwerkborrel

21:30 uur Einde

> Meer informatie en registratie