Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

KNM-WIMEK-WUR symposium: Nederland na(ar) 2100: een ruimtelijk perspectief voor versnelde zeespiegelstijging en klimaatverandering

Date: 18 October 2019
Location: Wageningen

De zeespiegel stijgt ca. anderhalve meter tot het jaar 2100 en wellicht 6 – 10 meter in de eeuw(en) daarna. Kunnen we nog droge voeten houden? Welke consequenties heeft dat voor de ruimtelijke inrichting van Nederland? Welke gebieden geven we op en welke gebieden blijven we beschermen?

Tijdens dit symposium staan de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn de meest recente inzichten in de te verwachten zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering op middellange (jaar 2100) en lange (jaar 2300) termijn?
  • Wat zijn de consequenties van de verwachte zeespiegelstijging voor de ruimtelijke inrichting van Nederland (stedelijke ontwikkeling, landinrichting, landbouw, natuur, regionaal waterbeheer) en wat kunnen natuurlijke concepten ("nature based solutions") hieraan bijdragen?
  • Welke maatschappelijke weerstand kunnen we verwachten bij deze ingrijpende ruimtelijke veranderingen en hoe kunnen we een gezamenlijk veranderingsproces realiseren in nauwe samenwerking met alle betrokken maatschappelijke groeperingen?