Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Symposium Nederland Verbrakt

Date: 03 December 2019
Time: 09:00 - 18:00
Location: Leeuwarden, NL

De Nederlandse delta behoort tot de best beschermde delta’s van de wereld. Hierbij is er wel sprake van een achteruitgang van karakteristieke ecosystemen. Geleidelijke zoet-zout overgangen in estuaria zijn nagenoeg verdwenen. Bodemdaling en klimaatverandering vragen om een hernieuwde kijk op onze kustgebieden en (voormalige) estuaria. Landbouw, waterbeheer en zelfs volksgezondheid ervaren druk vanuit zeespiegelstijging, zoutwaterkwel en extreme neerslag. Deze uitdagingen kunnen nieuwe kansen bieden voor zoet-zout gradiënten en het herstel van brakke natuur via het ontwikkelen van integrale oplossingen voor kustbescherming en nieuwe economische activiteiten zoals innovatieve aquacultuur.