Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Agenda

Great Climate Solutions Congress

Date: 03 December 2019
Time: 09:00 - 17:30
Location: Den Bosch

This congress is in Dutch.

Het congres vormt een concretisering van de oplossingen die het recent verschenen boek Drawdown aandraagt, het meest veelomvattende plan dat ooit is voorgesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Doel van het congres is aantrekkelijke handelingsperspectieven voor ons land te ontwikkelen.

Het Grote Klimaat Oplossingen Congres is vooral bedoeld voor milieuprofessionals bij overheid, bedrijfsleven en wetenschap en voor deelnemers van maatschappelijke groeperingen rond klimaat. De organisatie is in handen van MilieuCompleet, het gezamenlijke platform van VVM, Milieu Compact en MilieuMagazine.

Het congres staat onder leiding van Maurits Groen, die ook de aftrap verzorgt. Plenair komen sprekers van naam aan het woord: niet over de ernst van de problematiek, maar wat al op korte termijn concrete mogelijkheden zijn om de effecten van de opwarming van de aarde te beperken. In sessies worden de maatregelen belicht die op deelterreinen mogelijk zijn.