Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment

Wiebke Klemm in Nature Today with Draft directives for climate-proof green in the city

Wiebke Klemme pictureEen belangrijk punt op de duurzaamheidsagenda’s van veel gemeenten is de klimaatbestendige stad. Nieuw hierin is hitte: hoe kunnen wij openbare ruimte zodanig vormgeven dat stadsbewoners geen overlast ervaren door hitte? Recent onderzoek biedt hiervoor negen direct toepasbare ontwerprichtlijnen. Deze kunnen landschapsarchitecten bij gemeenten helpen bij het inrichten van openbare ruimtes.

Gemeenten staan voor een nieuwe uitdaging: het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke buitenruimtes. Terwijl kennis aanwezig is over een inrichting die bestand is tegen wateroverlast is hittebestendig inrichten van buitenruimtes nieuw. De vraag is dan ook welke maatregelen genomen kunnen worden om steden hittebestendig te maken. Hittebestendig wil zeggen, dat stadsbewoners geen overlast ondervinden van extreme zomerse temperaturen (bijvoorbeeld tijdens hittegolven zoals in de zomer van 2017) en nog aangename plekken in de stad kunnen vinden. Wiebke Klemm deed onderzoek hiernaar bij de leerstoel Landschapsarchitectuur van Wageningen University.

> Lees hele artikel

Wednesday 18 April 2018