Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment

Forest-rainfall cascades buffer against drought across the Amazon

Tree transpiration in the Amazon may enhance rainfall for downwind forests. SENSE PhD Arie Staal (WU) published in Nature Climate Change how  forest-rainfall cascades buffer the effects of drought and reveal a mechanism by which deforestation can compromise the resilience of the Amazon forest system in the face of future climatic extremes. On 22 June Arie Staal will defend his thesis on "Resilience of tropical forest and savanna: bridging theory and observation" at Wageningen University.

Arie StaalHet Amazone-regenwoud stabiliseert zichzelf, met name in droge periodes, zo blijkt uit een publicatie van Arie Staal van de leerstoelgroep Aquatische Ecologie (WU) en collega’s van de universiteiten van Wageningen, Utrecht, Göttingen en de Open Universiteit. De publicatie verscheen gisteren in Nature Climate Change. De studie werpt nieuw licht op het belang van het Amazonewoud in het klimaatsysteem.

“We zien de laatste jaren toenemende droogtes in de Amazone, met grote bosbranden tot gevolg. Nu begrijpen we beter hoe belangrijk het bos is in het verlichten van deze droogtes,” stelt Arie Staal, die 22 juni op dit werk promoveert. “Er wordt al een tijd gevreesd dat er in de Amazone onherstelbare veranderingen plaats kunnen vinden van een bos- naar een savanne-ecosysteem. Onze analyses laten zien dat het Amazonewoud met name het zuidwestelijke deel van het stroomgebied, zulke kantelpunten afhoudt.”

Zuidelijk deel Amazonewoud essentieel voor stabiliteit

“Veel recent werk over de effecten van ontbossing in de Amazone richt zich op lokale effecten, maar wij laten ook de regionale effecten van ontbossing zien,” verklaart Obbe Tuinenburg, universitair docent aan de Universiteit Utrecht en expert in atmosferische vochttransporten. “Wij hebben gevonden dat juist het gedeelte van de Amazone waar het meest wordt ontbost –het zuidelijke gedeelte– essentieel is voor het in stand houden van de regenval in de gevoeligste bossen in de regio,” voegt Staal toe.

Het was bekend dat de bossen in het Amazoneregenwoud zorgen voor een van de hoogste verdampingsstromen op aarde en dat een deel van deze verdamping bijdraagt aan regenval in het stroomgebied. “Nieuw in dit onderzoek is dat we op een niet eerder vertoond detailniveau deze vochtstromen in de atmosfeer boven de Amazone konden analyseren. Op deze manier konden wij precies in kaart brengen waar en wanneer bossen in de Amazone regen genereren,” zegt Tuinenburg.

Hierbij kwamen verschillende belangrijke resultaten aan het licht. Zo kwam duidelijk naar voren dat de bijdrage van het Amazonewoud aan regenval toeneemt naarmate het droger wordt. “Gedurende droge periodes blijven bomen toegang hebben tot het diepe grondwater, waardoor de verdamping op gang gehouden wordt,” aldus Stefan Dekker, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar aan de Open Universiteit.

Klik hier voor ‘Forest-rainfall cascades buffer against drought across the Amazon’

Source: intranet Wageningen University and Research

Wednesday 30 May 2018