Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment

What if the sea level should rise with ten metres?

Nederland, een dag in de nazomer

„Een half miljoen Nederlanders is gevlucht, hè. Een half miljoen.”

Emma zit naar een documentaire van National Geographic te kijken over de waterramp van 2243, en hoe die Nederland voorgoed veranderde.

„Wat dan?”, vraagt Berndt afwezig. De auto stuurt zichzelf naar de rechter rijbaan, op de brug die hoofdstad Utrecht met de Amsterdam-terp verbindt. Ze komen voor een week over uit Berlijn om te eilandhoppen: Amsterdam, Den Haag, dan Rotterdam. Ze willen de terpen, die een technisch hoogstandje schijnen te zijn, eens met eigen ogen zien. Grote delen van de drie steden zijn behouden door ze meters omhoog te liften.

.................

 


 

Wereldwijd zou de zeespiegel weleens veel sneller kunnen gaan stijgen dan lang is gedacht. Dat heeft volgens inzichten van de laatste jaren vooral te maken met het versneld smelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica. Hoe snel dat in de toekomst zal gaan, hangt onder meer af van de snelheid waarmee de aarde blijft opwarmen. Deskundigen achten het niet langer ondenkbaar dat de zeespiegel ergens halverwege de 24ste eeuw 10 meter hoger ligt dan nu. Daarvoor moet dan wel het Parijs-akkoord – dat de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius wil beperken, en liefst tot 1,5 graden – halfslachtig worden uitgevoerd. In dat scenario lukt het als het de mens niet lukt de komende eeuw CO2-neutraal te worden.

Wat dit alles betekent voor menselijke samenlevingen, is nog weinig bestudeerd. Een maand geleden publiceerde onderzoeksinstituut Deltares een rapport over een mogelijke snelle zeespiegelstijging van 2 tot 3 meter in 2100. Het rapport analyseert vooral de gevolgen voor zandwinning, voor stormvloedkeringen en het landinwaarts oprukken van zout water – die zijn ingrijpend. Eind 2016 hield het instituut een brainstorm over de opties voor Nederland om zich aan een versnelde en extreme zeespiegelstijging aan te passen. Een stijging van 2 meter is nog te pareren met de huidige aanpak van sterkere bedijking, pompen en meer ruimte voor de rivieren. Tussen 2 en 6 meter wordt Nederland een soort groot Zeeland. Bij een nog hogere stijging is het „terra incognita” volgens wetenschappelijk directeur Jaap Kwadijk.

Voor dit artikel is gesproken met SENSE hoogleraar water- en klimaatrisico Jeroen Aerts (Vrije Universiteit Amsterdam, tevens directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken), hoogleraar fysische oceanografie Sybren Drijfhout (Universiteit van Southampton, tevens verbonden aan het KNMI), milieukundige en SENSE alumna Marjolijn Haasnoot en fysisch geograaf Jaap Kwadijk (respectievelijk onderzoeker en wetenschappelijk directeur van onderzoeksinstituut Deltares), landschapsarchitect en hoogleraar duurzame stedelijke omgevingen Rob Roggema (University of Technology Sydney), en programmadirecteur metropolitane analyses en oplossingsgericht ontwerp Arjen Zegwaard (Wageningen Universiteit en Research).

> Lees het hele artikel op https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/11/wat-als-de-zeespiegel-tien-meter-stijgt-a2417637

Tuesday 16 October 2018