Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment
Research School for Socio-Economic and
Natural Sciences of the Environment

Professional PhD Programme: Promovendi (m/v) voor de tijdelijke functie van junior beleidsmedewerker NWO

Application deadline: 30 May 2019

Het promovendi Netwerk Nederland (PNN) is in 2013 gestart met het Professional PhD Program (PPP). In het PPP werken promovendi een aantal maanden bij een organisatie aan een ander project dan de promotie. Met het programma wil het PNN de deelnemende organisaties kennis laten maken met de meerwaarde van promovendi en wil het promovendi de kans geven om in contact te komen met potentiële toekomstige werkgevers.

Het voormalig Gebied MaGW, en nu het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), heeft vanaf het najaar 2014 bijna dertig promovendi binnen het bureau ingeschakeld. Dat is wederzijds goed bevallen. SGW treft in hen gemotiveerde tijdelijke medewerkers die in staat zijn hun, voor SGW relevante ervaringen in te brengen, bijvoorbeeld in onderzoek om het beoordelingsinstrumentarium van SGW te optimaliseren. De promovendi op hun beurt beschouwen het werk als interessant, als een effectieve kennismaking met de tweede geldstroom, als een fijne mogelijkheid om een tijd intensief in een team samen te werken en als een prettige onderbreking van hun promotietraject. Het PPP leidde geen enkele maal tot een voortijdige beëindiging van het promotie-traject, een effect waarvoor menigeen bevreesd was. Integendeel menigeen kreeg nieuwe inspiratie en energie om de dissertatie af te ronden, hetgeen in veel gevallen succesvols is gebeurd.

Voor SGW is dit aanleiding geweest om dit jaar opnieuw te participeren in het PPP en een aantal functies aan te bieden voor 2019/2020.

Promovendi (m/v) voor de tijdelijke functie van junior beleidsmedewerker NWO

Informatie over organisatie NWO is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en -onderzoekers, apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert zowel vrij onderzoek dat door nieuwsgierigheid wordt gedreven als thematisch onderzoek gericht op maatschappelijke vraagstukken. Werken binnen NWO veronderstelt passie voor de wetenschap.

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. In het onderzoek komen vragen aan de orde als: wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Wat verklaart de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van steeds grotere steden? Hoe houden we kunst en cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk? Welke rol speelt religie in nationale en internationale conflicten? De resultaten van het onderzoek komen niet alleen ten goede aan de wetenschap, maar ook aan maatschappelijke organisaties, de culturele sector en het bedrijfsleven.

SGW is op zoek naar promovendi (m/v) voor de functie van junior beleidsmedewerker in de periode medio augustus – medio februari 2020 of in de periode januari tot juli 2020 .

Vacature

De junior beleidsmedewerker assisteert in de beoordelingsrondes van SGW, met name bij het zoeken van referenten en het formeren en ondersteunen van beoordelingscommissies. Referenten zijn wetenschappelijke specialisten die een oordeel geven over een voorstel aan NWO voor financiële steun aan een onderzoeksproject.

De medewerker die wij zoeken heeft:

  • een afgeronde masterstudie bij voorkeur in de sociale of geesteswetenschappen;
  • belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek;
  • goede redactionele- en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels;
  • een aanstelling bij een Nederlandse universiteit als promovendus (vereiste is de medewerker tijdelijk in dienst treedt bij NWO en na afloop van de aanstelling bij NWO terugkeert naar het dienstverband & PhD traject aan de universiteit).

Meer informatie

https://vacatures.nwo.nl/vacatures/promovendi-m-v-voor-de-tijdelijke-functie-van-junior-beleidsmedewerker-nwo-546463.html

Thursday 18 April 2019